ส่วนตัว

ความในใจ

ผมไม่เคยคิดว่า #จะมีวันนี้ ผมแค่เด็กต่างจังหวัด เติบโตในครอบครัวเล็กๆ ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 มากนัก จนวันนึงน้องสาวที่เรียกผมว่า “พ่อ” บอกผมว่า.. ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 มากนัก จนวันนึงน้องสาวที่เรียกผมว่า “พ่อ” บอกผมว่า..ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 มากนัก จนวันนึงน้องสาวที่เรียกผมว่า “พ่อ” บอกผมว่า..ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 มากนัก จนวันนึงน้องสาวที่เรียกผมว่า “พ่อ” บอกผมว่า..ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 มากนัก จนวันนึงน้องสาวที่เรียกผมว่า “พ่อ” บอกผมว่า..ผมไม่เคยมีความฝัน หรือความตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล เพราะผมเอง เป็นตำรวจบ้านๆ ไม่ค่อยรู้จักระบบกลไกเทคโนโลยีของวัยรุ่น 4.0 […]